Nie żyje Zofia Tańska, dyrektor przedszkola przy ul. Krasińskiego

Nie żyje Zofia Tańska, dyrektor przedszkola przy ul. Krasińskiego

Ze smutkiem  informujemy o śmierci Zofii Tańskiej Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Mławie w latach 1975 – 2004.

Zofia Tańska ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Psychologii i Pedagogiki w zakresie pedagogiki. Od 1 stycznia 1965 r. do 31 lipca 1975 r. była zatrudniona w Przedszkolu Nr 1 w Mławie na stanowisku nauczyciela, od 1 sierpnia 1975 do 31 sierpnia 2004 r. natomiast piastowała stanowisko dyrektora w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Mławie.

Wyróżnienia i nagrody:

  • 1972 r. – Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania stopnia III

  • 1979 r. – Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania stopnia II

  • 10.08.1988 r. – Złoty Krzyż Zasługi

  • 1989 r. – Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania

  • 1987 r. – Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania

  • 1994 r. – Nagroda Burmistrza Miasta Mławy.

Z ostatniej karty oceny pracy dyrektora czytamy: „Przedszkole kierowane przez panią Zofię Tańską osiąga wysoki poziom w zakresie realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych. Bardzo dobrze planuje, organizuje i nadzoruje pracę przedszkola, wzorowo realizuje zadania dyrektora placówki oświatowej, z powodzeniem inspiruje nauczycieli do doskonalenia kwalifikacji zawodowych”.

Zofia Tańska zmarła 15 lutego 2021 r.

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: