NIEBEZPIECZNE DACHOWANIE! DROGA WOJEWÓDZKA 563 ZABLOKOWANA

NIEBEZPIECZNE DACHOWANIE! DROGA WOJEWÓDZKA 563 ZABLOKOWANA

Turza Wielka. Dachowanie samochodu. Wjazd od strony Turzy Małej.

Dnia 03. 08 .2020 roku około godziny 17:00 doszło do groźnego wypadku w Turzy Wielkiej. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy PSP i OSP Turza Mała. Pojazdem marki Seat podróżował sam kierowca, który samodzielnie opuścił pojazd przed przybyciem jednostek ochrony przeciw pożarowej. Droga wojewódzka 563 zablokowana. Kierowca z wypadku w Turzy Wielkiej został zabrany przez ZRM do szpitala.

Źródło: PSP Mława

Foto: Netto Figueiredo z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: