NIEBEZPIECZNE ZDARZENIE! MĘŻCZYZNA MÓGŁ UTONĄĆ

NIEBEZPIECZNE ZDARZENIE! MĘŻCZYZNA MÓGŁ UTONĄĆ

O tym, jak ważna jest współpraca obywateli i policjantów świadczyć może interwencja na Jeziorze Drwęckim, gdzie doszło do wywrócenia się łodzi. Dzięki zaangażowaniu i pomocy żeglarzy oraz policyjnych wodniaków szybko udało się ustawić wywróconą żaglówkę, pozbawić ją nadmiaru wody i pomóc sternikowi w bezpiecznym dotarciu na brzeg.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (20.06.2021r.) na Jeziorze Drwęckim. Policyjni wodniacy zostali poinformowani przez innych sterników, że w wyniku silnego podmuchu wiatru jeden z jachtów wywrócił się. Funkcjonariusze natychmiast popłynęli we wskazane miejsce. Okazało się, że wywrócony został jacht typu omega. W czasie zdarzenia w środku była jedna osoba. Na szczęście do zdarzenia doszło niedaleko od brzegu i mężczyzna nie odniósł obrażeń. Policjanci wraz z innymi żeglarzami udzielili pomocy poszkodowanemu i zadbali, by bezpiecznie dotarł do brzegu. Ustawili również przewróconą żaglówkę i pozbawili ją nadmiaru wody.

We wtorek (22.06.2021r.) do Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie wpłynęły podziękowania dla patrolu policyjnych wodniaków od poszkodowanego sternika, za pomoc, troskę oraz podniesienie na duchu w niedogodnej sytuacji.

 

 

Źródło i foto: policja mazowiecka

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: