NIEBEZPIECZNIE NAD ZALEWEM I NA KRAJEWIE

NIEBEZPIECZNIE NAD ZALEWEM I NA KRAJEWIE

Policjanci w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przypominają o występujących na terenie pow. mławskiego, dwóch nowych tzw. „Czarnych punktach wodnych”. Czarno-żółte tablice informujące o takich miejscach pojawiły się w Lewiczynie nad Zalewem Ruda oraz w Mławie na ul. Krajewo.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: