Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NIEDALEKO MŁAWY POWSTANIE MINI ZOO

Powiat Żuromiński aplikował o środki  na zadanie pn.: „Interaktywnego Mini ZOO”. Wraz z pozytywną decyzją, prace już się rozpoczęły. Mini ZOO będzie zlokalizowane na terenie Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworu oraz podworskiego parku.

Celem zadania jest stworzenie infrastruktury kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnej. Będzie, to miejsce, w którym będzie mógł zobaczyć wiele oswojonych zwierząt, poznać ich cechy charakterystyczne, nawyki i zwyczaje. Zwierzęta będzie można nakarmić specjalnie dobranym pokarmem, pogłaskać, czy przytulić. Wśród zwierząt będzie można zobaczyć kozy, owce, króliki i inne. Ponadto obiekt będzie służył do realizacji celów edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
Obiekt będzie ogólnodostępny, każdy będzie mógł korzystać z niego bezpłatnie.
W ramach planowanego zadania zostaną wykonane następujące działania:

  • Adaptacja pomieszczeń gospodarskich na potrzeby MINI ZOO, w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne, instalacja wodooszczędnych poideł dla zwierząt, ogrodzenia;
  • Przygotowanie wybiegów oraz zagród dla zwierząt na zewnątrz budynku, w tym ogrodzenie;
  • Zagospodarowanie terenu wokół – ławki, kosze na śmieci;

Termin oficjalnego otwarcia planowany jest na przełom październik-listopad. Termin ten jest uzależniony od podpisania umowy i wyboru wykonawcy.
Przedmiotowy wniosek został pozytywnie oceniony przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie i znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej. Wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego gdzie został pozytywnie oceniony i zweryfikowany.

 

źródło/Powiat Żuromiński

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: