Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NIELEGALNE LEKI! ZATRZYMANO PRAWIE 17,5 TYS. TABLETEK


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
  • Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) zatrzymali nielegalnie przywiezione produkty lecznicze.
  • Prawie 17,5 tys. tabletek znajdowało się w bagażach obywateli Polski i Chin.
  • Podróżni zostali ukarani mandatami karnymi.

Na lotnisku Chopina, funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) skierowali do kontroli z korytarza „Zielona linia – nic do zgłoszenia” obywatela Polski, który przyleciał z Turcji. W bagażu podróżnego znajdowały się różnego rodzaju produkty lecznicze, m.in. hormony, które stosowane są również jako środki dopingujące. Łącznie ujawniono 5 660 szt. tabletek oraz 15 szt. wstrzykiwaczy z hormonem.

Kolejną próbę przemytu produktów farmaceutycznych nasi mundurowi wykryli u obywatela Chin, który przyleciał z Tiencin. W trzech bagażach było aż 10 rodzajów leków w postaci 11 815 szt. tabletek: m.in. przeciwcukrzycowe oraz działające na układ sercowo-naczyniowy.

Obaj podróżni nie posiadali wymaganych dokumentów na przywóz ujawnionych środków farmaceutycznych. Leki i wstrzykiwacze zatrzymano, podróżni zostali ukarani mandatami karnymi.

Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, bez zezwolenia na własne potrzeby lecznicze, można przywieźć z zagranicy produkt leczniczy w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań.

Farmaceutyki pochodzące z nieznanych źródeł mogą być niebezpieczne. Nie wiemy, w jakich warunkach były produkowane i przechowywane, a także jaki jest ich faktyczny skład.

Jeśli decydujemy się na zakup leków poza legalnymi punktami sprzedaży, musimy pamiętać, że możemy kupić lek podrobiony, zawierający nieprawidłową ilość substancji czynnej lub posiadający składniki, które stanowią zagrożenie dla życia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: