Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE MŁAWSKIM

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim  

Z uwagi na utrzymujący się na terytorium kraju stan epidemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia zarówno wykonawców usług nieodpłatnej pomocy prawnej jak i beneficjentom pomocy, informuję, że z dniem 3 listopada 2020r. na mocy art. 28a ustawy  z dnia 15 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (Dz. U. z 2019r., poz. 294 ze zm.)  do odwołania ulega zawieszeniu bezpośrednie udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośrednie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego.

Osoby uprawnione chcące skorzystać z usług nieodpłatnego poradnictwa mogą je uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

Zapisu na nieodpłatne poradnictwo prawne bądź obywatelskie można dokonać pod nr telefonu 23 655 29 03 lub przez internet na stronie Starostwo Powiatowego w Mławie: www.powiatmlawski.pl  w zakładce  „zapisy na bezpłatne usługi” .

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: