NIEOFICJALNIE: ZAMKNIĘTE ZOSTANĄ CAŁKOWICIE SZKOŁY I CZĘŚĆ SKLEPÓW

NIEOFICJALNIE: ZAMKNIĘTE ZOSTANĄ CAŁKOWICIE SZKOŁY I CZĘŚĆ SKLEPÓW

Szybki przyrost liczby zakażonych osób i ofiar śmiertelnych spowodował, że minister zdrowia Adam Niedzielski zarekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu wprowadzenie drastycznych obostrzeń – informuje RMF FM. Rzekome restrykcje mają objąć działalność sklepów i szkół, a także ograniczenia w przemieszczaniu się.

Zdaniem premiera wprowadzenie drastycznych obostrzeń mogłoby nie przynieść oczekiwanego skutku, głównie z powodu masowych protestów organizowanych po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Co więcej, państwo nie posiada odpowiednich środków, aby w pełnym stopniu pomóc firmom, które najmocniej by ucierpiały w wyniku lockdownu.

Przyjmując tę argumentację, minister zdrowia ma propozycje łagodniejszych obostrzeń. Miałyby one polegać na całkowitym zamknięciu szkół, czyli wysłaniu dzieci z klas 1-3 oraz ze żłobków i przedszkoli do domów. Co więcej, ograniczona miałaby być działalność sklepów, które nie są niezbędne do przetrwania, czyli odzieżowych, RTV AGD czy budowlanych.

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: