NIEWIELKIE OPÓŹNIENIA PRAC BUDOWY DROGI S7 W REJONIE MŁAWY

NIEWIELKIE OPÓŹNIENIA PRAC BUDOWY DROGI S7 W REJONIE MŁAWY

Trwa budowa czteropasmowej drogi ekspresowej w okolicach Mławy. Teraz „siódemka” dzieli Mławę na dwie części. Nowa droga ominie miasto z czego cieszą się mieszkańcy. Pandemia koronawirusa spowodowała opóźnienie w inwestycji o kilka miesięcy.

Odcinek Napierki – Mława o długości ok. 14 km będzie miał po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy przez wielopoziomowe skrzyżowania w węzłach drogowych. Prace są zaawansowane na obu odcinkach Napierki – Mława i Mława – Strzegowo na poziomie 22 procent. Trwają prace ziemne, zbrojarskie, betoniarskie i montowane są kolejne elementy konstrukcyjne.
Budowa nowej nitki „siódemki” spowodowała konieczność zmian w przebiegu trasy autobusów Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Autobusy miejskie nie przejeżdżają przez z DK 7. Na czas trwania robót zostały zlikwidowane przystanki na całej długości ul. Cegielnia oraz przystanek Warszawska Topolowa.
Pandemia koronawirusa spowodowała opóźnienie w inwestycji o kilka miesięcy. Wykonawca wystąpił już o wydłużenie terminu zakończenia prac.. – Nie ma jeszcze szczegółów co do dokładnej daty zakończenia.
Droga ekspresowa S7 budowana jest na odcinkach Napierki – Mława, Strzegowo – Płońsk. Koszt inwestycji to 1 mld 600 mln zł. Będzie nią można jeździć z prędkością 120 km na godzinę.
Źródło: TVP3 Warszawa

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: