Zasoby wody pitnej mogą się skończyć!

Zasoby wody pitnej mogą się skończyć!

Niewykluczone, że za około 30 lat wszyscy mieszkańcy, a przynajmniej więcej niż połowa, będą mieli utrudniony dostęp do wody pitnej (OGLĄDAJ))

Dlaczego należy oszczędzać wodę? Tak naprawdę niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jakim skarbem jest woda. Prawdę mówiąc, wydaje nam się, że to coś, co było, jest i będzie – niezależnie od tego, ile będziemy jej zużywać. Niestety, wszystko wskazuje na to, że wcale tak nie jest. W Polsce średnie zużycie wody na osobę wynosi około 150 litrów. Dla porównania: w USA na jednego Amerykanina przypada nawet 575 litrów wody pitnej, a w Mozambiku zaledwie 5 litrów na jednego mieszkańca. Rozbieżności są kolosalne.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: