Niższa śmiertelność w epidemii

Niższa śmiertelność w epidemii

Czy mamy większą śmiertelność podczas epidemii koronawirusa w porównaniu z ubiegłym rokiem?

Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że śmiertelność jest mniejsza.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów wojewódzkich i urzędów stanu cywilnego, który po przeanalizowaniu statystyk okazało się, że w ostatnich miesiącach zmarło miej osób niż w podobnym czasie w ubiegłym roku.

Jak podaje portal brodnica.dlawas 4 marca 2020 roku miał miejsce pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce. 16 maja o godzinie 10, Ministerstwo Zdrowia przekazało zaś, że z powodu epidemii w Polsce zmarło już 912 osób.

Dane wskazują, że w kwietniu 2020 roku w Polsce zmarły 30 534 osoby i mimo pandemii jest to mniej, niż w kwietniu 2019 roku. Wtedy liczba zgonów wyniosła 33 613. Dodatkowo łączna liczba zgonów w czterech pierwszych miesiącach 2020 roku, jest niższa niż w latach ubiegłych, w tym samym przedziale czasowym.
Wicedyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny prof. Bogdan Wojtyniak wskazuje, jakie czynniki mają wpływ na śmiertelność w Polsce. Wymienia między innymi sezonowość zgonów. Latem jest ich mniej, zaś zimą więcej. Ma to głównie związek z temperaturą, zanieczyszczeniem powietrza i okresem grypowym. W tym roku zima była ciepła, co mogło się przyczynić do zmniejszenia śmiertelności.

– Mówi się, że z powodu pandemii zmniejszyło się zanieczyszczenie powietrza, to również mogło mieć wpływ na mniejszą liczbę zgonów – dodał wicedyrektor NIZP-PZH.
opracowanie red.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: