NIŻSZE CENY ZA BASEN W WAKACJE [VIDEO]

NIŻSZE CENY ZA BASEN W WAKACJE [VIDEO]

Dla każdego kto posiada Kartę Mławiaka to bardzo dobra informacja. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji postanowił na obiekcie basenowym obniżyć cenę wstępu. Dla miłośników kąpieli wodnych to dobra informacja.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: