NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA MOSIR

NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA MOSIR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie serdecznie zaprasza na „Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR”. Turniej odbędzie się dnia 22 października na Boisku ze sztuczną nawierzchnią – MOSiR, ul. Kopernika 38. Rozpoczęcie turnieju godz. 18:00.

Serdecznie zapraszamy.

Źródło i foto: MOSIR Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: