NOWA DOPŁATA, BĘDZIE 1500 PLUS

NOWA DOPŁATA, BĘDZIE 1500 PLUS

Ministerstwo Rozwoju opracowuje projekt zmian w sferze budownictwa społecznego i komunalnego. Dopłata do czynszu może sięgać nawet 1500 zł.

Lokatorom mieszkań – także tym na rynku komercyjnym – ma przysługiwać dopłata do czynszu w wysokości 1500 zł, która finansowana będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dopłata przyznawana będzie co miesiąc przez pół roku, nie może jednak przekroczyć 75 proc. wysokości czynszu, a ponadto uprawnienia do niej uzależnione są od zarobków. Dochód z ostatnich trzech miesięcy powinien być co najmniej 25 proc. niższy niż w ubiegłym roku, a jego wysokość w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższa niż 1967 zł, z kolei w przypadku rodziny – nie może przekroczyć 1475 zł na osobę. Kolejnym warunkiem przyznania dopłaty do czynszu jest metraż mieszkania mieszczący się w limicie. W przypadku osoby samotnie gospodarującej mieszkanie nie może być większe niż 45,5 mkw., w przypadku rodziny dwuosobowej – nie może przekroczyć 52 mkw., a czteroosobowej – 71,5 mkw. O dopłatę do czynszu można się ubiegać do 31 grudnia 2020 roku.

Jeśli chodzi o program państwowych mieszkań, które będą dla Polaków łatwiej dostępne niż dotychczas, ma się on opierać na Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM), w ramach których – przy uiszczeniu 20-procentowego lub 25-procentowego wkładu własnego – możliwe będzie uzyskanie wynajmowanego mieszkania na własność. Ponadto program “Mieszkanie na start” umożliwi uzyskanie dopłaty do czynszu także Polakom bez zdolności czynszowej. Budowa mieszkań w ramach zapowiadanego przez minister rozwoju Jadwigę Emilewicz programu ma być – jak podaje Fakt – 30 proc. tańsza niż w przypadku inwestycji deweloperskich.
Źródło: biznesinfo.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: