Nowa kara dla kierowców! Zmiany w taryfikatorze mandatów.

Nowa kara dla kierowców! Zmiany w taryfikatorze mandatów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt zmian w taryfikatorze mandatów. Pojawi się w nim nowe przewinienie ściśle związane z epidemią koronawirusa.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian, które zostaną wprowadzone w sprawie nakładania mandatów karnych za poszczególne wykroczenia. Zmiana ma dotyczyć głownie przewoźników.

Naruszenie przez przewoźnika obowiązku utrzymania środka transportu we właściwym stanie sanitarnym będzie karane mandatem w wysokości 100 zł. Kara może zatem dotyczyć tych kierowców, którzy świadczą usługi transportowe, np.:

  • taksówkarzy
  • kierowcy, korzystający z platform do kontaktu z klientami
  • kierowców autobusów

Zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego ws. transportu mówi jasno, że kierującym pojazdami powinno się zapewnić żele i płyny do dezynfekcji. W miarę możliwości trzeba też dezynfekować te miejsca, które często są dotykane przez kierowców i pasażerów, czyli: kierownicę, deskę rozdzielczą, klamki, klawiatury itp.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: