Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NOWA LISTA CZERWONYCH I ŻÓŁTYCH STREF. POWIAT ŻUROMIŃSKI W NIEBIESKIEJ!

Ministerstwo Zdrowia podało na Twitterze aktualną listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi). Powiat żuromiński znalazł się w strefie niebieskiej.

Na dzisiejszej (4 września) konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele resortu przekazali najnowsze wiadomości o rozszerzeniu czerwonej i żółtej strefy na kolejne miasta, powiaty i gminy. Powiat żuromiński wydobył się ze strefy żółtej i znalazł się w strefie niebieskiej. Oznacza to, że jest zagrożenie dodatkowymi obostrzeniami ale na ten moment ich nie będzie. To dobra wiadomość dla powiatu żuromińskiego.

W strefie czerwonej znalazł się Nowy Sącz, powiat limanowski i pajęczański.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: