NOWA LISTA CZERWONYCH I ŻÓŁTYCH STREF. POWIAT ŻUROMIŃSKI W NIEBIESKIEJ!

NOWA LISTA CZERWONYCH I ŻÓŁTYCH STREF. POWIAT ŻUROMIŃSKI W NIEBIESKIEJ!

Ministerstwo Zdrowia podało na Twitterze aktualną listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi). Powiat żuromiński znalazł się w strefie niebieskiej.

Na dzisiejszej (4 września) konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele resortu przekazali najnowsze wiadomości o rozszerzeniu czerwonej i żółtej strefy na kolejne miasta, powiaty i gminy. Powiat żuromiński wydobył się ze strefy żółtej i znalazł się w strefie niebieskiej. Oznacza to, że jest zagrożenie dodatkowymi obostrzeniami ale na ten moment ich nie będzie. To dobra wiadomość dla powiatu żuromińskiego.

W strefie czerwonej znalazł się Nowy Sącz, powiat limanowski i pajęczański.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: