Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NOWA MONETA W OBIEGU

Narodowy Bank Polski 25 marca wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską Adam Heydel.

Wielcy polscy ekonomiści – Adam Heydel

Moneta przedstawiająca Adama Heydla jest dziewiątym tematem w serii „Wielcy polscy ekonomiści” emitowanej od 2017 r. Kolekcja jest poświęcona wybitnym polskim ekonomistom, których koncepcje i dorobek naukowy mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju naszej gospodarki, finansów i społeczeństwa.

Na rewersie monety znajdują się wizerunek Adama Heydla oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z artykułu Kapitalizm i socjalizm wobec etyki.

Srebrna moneta o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 10 000 sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 150 zł brutto w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Adam Heydel (1893–1941) był polskim ekonomistą i publicystą politycznym […] Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 1927 r. wykładał na tej uczelni ekonomię. […] Szefował Instytutowi Ekonomicznemu przy Polskiej Akademii Umiejętności, w którym redagował czasopismo „Studia Ekonomiczne”. […] Heydel był zadeklarowanym liberałem gospodarczym. Opowiadał się za ideą wolnego rynku i energicznie przeciwstawiał się polityce interwencyjnej państwa. Swój sprzeciw wobec nadmiernych regulacji argumentował ekonomicznie i politycznie, podkreślając, że gospodarcza działalność państwa na dłuższą metę będzie nieopłacalna, a ograniczenie praw jednostek przyniesie uwiąd demokracji parlamentarnej. Heydel jako sympatyk austriackiej szkoły ekonomii główną przyczynę zaburzeń gospodarczych upatrywał w nadmiernej podaży pieniądza prowadzącej do przeinwestowania, a w konsekwencji do spadku produkcji i wzrostu bezrobocia. […] Wśród głównych prac Adama Heydla warto wymienić następujące pozycje: „Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomii”, „Przyczynowość w ekonomii”, „Kapitalizm i socjalizm wobec etyki”, „Myśli o kulturze” – przybliża sylwetkę ekonomisty Grzegorz Jeż.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

 

Źródło i foto: NBP

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: