NOWY PODATEK DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ?

NOWY PODATEK DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ?

Rząd planuje rozszerzyć podatek od deszczu. Obejmie on także właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań. Podatek od deszczu mają pomóc w walce z suszą. Na dzień dzisiejszy opłatę od deszczu muszą uiszczać właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 metrów kwadratowych, którzy wyłączyli z powierzchni biologicznie czynnej ponad 70 procent nieruchomości. Jeśli specustawa antysuszowa wejdzie w życie, zapłacą niemal wszyscy. Projekt przewiduje bowiem zmniejszenie limitu do zaledwie 600 metrów kwadratowych.  Projekt specustawy antysuszowej, który wprowadza zmiany w opłacie podatku za zmniejszenie naturalnej retencji terenu poprzez jego zabudowanie. Naliczany jest od powierzchni obiektów lub nieruchomości uniemożliwiających wchłanianie deszczówki przez ziemię – kostki brukowej na działce tarasów, dachów budynków,  itp.

Zapłacą zatem również właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań. W przypadku tych pierwszych koszt  może wynieść ok. 900 zł rocznie – za średniej wielkości obiekt – oraz 700 zł za mieszkanie w spółdzielni. W przypadku szkół z boiskiem i parkingiem nowa „opłata” może wynieść nawet 90 tys. zł.Pieniądze trafią do samorządów. Podatek może zostać nieco zmniejszony, jeśli właściciel nieruchomości skorzysta z jakiejkolwiek retencji – np. z programu „Moja Woda” – czyli tzw. oczko wodne plus.

 

Obraz Barry D z Pixabay 

Źródło/nczas.com

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: