Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NOWA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA JEDNYM ZE SKRZYŻOWAŃ MŁAWY

Dobiega końca budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wójtostwo z ulicami Wymyślin i płk. Stanisława Dudzińskiego w Mławie.

Budowana jest sygnalizacja akomodacyjna wzbudzana: z drogi podrzędnej (ul. Wójtostwo) poprzez zastosowanie detektorów indukcyjnych dla ruchu kołowego oraz z detektorami przyciskowymi dla ruchu pieszego dla czterech przejść dla pieszych. Sygnalizacja zostanie przyłączona do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostosowana do warunków komunikacyjnych na podstawie wykonanych badań natężenia ruchu. W zakres inwestycji wchodzi także budowa chodników i przejść dla pieszych.

Zadanie wykonuje wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma AMP CT Sp. z o.o. Sp. k. z Olsztyna, która zadeklarowała wykonanie prac za kwotę 347 399,11 zł. Wykonawca daje na zrealizowaną inwestycję pięcioletnią gwarancję.

 

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: