NOWA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA JEDNYM ZE SKRZYŻOWAŃ MŁAWY

NOWA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA JEDNYM ZE SKRZYŻOWAŃ MŁAWY

Dobiega końca budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wójtostwo z ulicami Wymyślin i płk. Stanisława Dudzińskiego w Mławie.

Budowana jest sygnalizacja akomodacyjna wzbudzana: z drogi podrzędnej (ul. Wójtostwo) poprzez zastosowanie detektorów indukcyjnych dla ruchu kołowego oraz z detektorami przyciskowymi dla ruchu pieszego dla czterech przejść dla pieszych. Sygnalizacja zostanie przyłączona do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostosowana do warunków komunikacyjnych na podstawie wykonanych badań natężenia ruchu. W zakres inwestycji wchodzi także budowa chodników i przejść dla pieszych.

Zadanie wykonuje wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma AMP CT Sp. z o.o. Sp. k. z Olsztyna, która zadeklarowała wykonanie prac za kwotę 347 399,11 zł. Wykonawca daje na zrealizowaną inwestycję pięcioletnią gwarancję.

 

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: