Nowa wystawa w muzeum. Wernisaż już w piątek!

Nowa wystawa w muzeum. Wernisaż już w piątek!

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaprasza na otwarcie wystawy „1920. Mława i mławianie w obliczu zagrożenia bolszewickiego”.

Wernisaż odbędzie się 11 września (piątek) 2020 r. o godz. 13:00 w sali wystaw czasowych. Wystawę będzie można oglądać do 30 listopada 2020 r.

Ekspozycja została dofinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: