NOWE FOTORADARY. JEDNO URZĄDZENIE WYSTAWI KARY ZA RÓŻNE WYKROCZENIA

NOWE FOTORADARY. JEDNO URZĄDZENIE WYSTAWI KARY ZA RÓŻNE WYKROCZENIA

Fotoradar o nazwie Integra 3D+ pochodzi z Rosji.W Polsce przygotowano jednak jego licencyjną wersję i jest ona dystrybuowana przez firmę Vidoradar spod Poznania.   Prezentacja została przeprowadzona na wjeździe do Warszawy od strony Białegostoku. Radary rozstawiono tam nad jezdnią drogi ekspresowej S8 i w ciągu czterech godzin zarejestrowały one ponad 4 tys. pojazdów. Urządzenie to rejestrowało wykroczenia różnych typów i powinno zainteresować także kierowców ciężarówek.

Co konkretnie potrafi Integra 3D+? Na liście możliwych ustawień ma znajdować się nawet szesnaście pozycji. Urządzenie wyłapie przekroczenie zarówno chwilowej, jak i średniej prędkości. Dostrzeże nieuprawioną jazdę po buspasie, złamanie zakazu ruchu dla samochodów ciężarowych, przejeżdżanie na czerwony świetle, trzymanie telefonu przez kierującego, czy utrzymywanie zbyt małego odstępu. Wszystko to można obserwować na sześciu różnych pasach, prowadzących nawet w różnych kierunkach.

Dzięki tak dużej liście funkcji, Integra 3D+ może idealnie wpasować się w system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, budowany w Polsce pod skrótem CANARD. Nie wiadomo jednak, czy polskie władze zdecydują się na zakup tego urządzenia.

 

Źródło/40ton.net.pl

Obraz Christine Sponchia z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: