Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NOWE INWESTYCJE DROGOWE W GMINACH I POWIATACH


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W 2022 r. wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmie m.in. drogi gminne i powiatowe. Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi aż 80% kosztów realizacji zadania, w kwocie do 30 mln zł.  W rzeczywistości to wsparcie blisko 100 inwestycji w każdym województwie.

– Chcemy w taki sposób przebudowywać i modernizować cały system dróg w Polsce, żeby centra powiatów i gmin były miejscami, do których można się łatwo dostać – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. I dodał: Nasza wiarygodność i realność naszych zapowiedzi jest bardzo ważną cechą naszej polityki drogowej i komunikacyjnej. Komunikacja i drogi to podstawa do tworzenia nowych przedsiębiorstw, nowych miejsc pracy, przyciągania nowego biznesu.

Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w 2022 roku to 2,73 mld zł.
Dzięki wsparciu z Funduszu powstanie lub zostanie zmodernizowanych ponad 3,8 tys. km dróg, w tym ponad:

  • 1,95 tys. km dróg powiatowych,
  • 1,85 tys. km dróg gminnych.

To blisko 2328 zadania, w tym 630 zadań powiatowych i aż 1 698 zadań gminnych.
– Będziemy rozwijać nasz program dróg. Tak, jak załataliśmy system podatkowy, tak będziemy łatać system dróg, który odziedziczyliśmy. Widać, jak zmieniają się polskie drogi. Będą one coraz lepsze – podsumował szef rządu.

Ponad 10 mld zł z RFRD na 14 tys. km dróg w całe Polsce

W latach 2019-2021 r., wybudowano, rozbudowano lub zmodernizowano blisko 14 tys. km dróg samorządowych, przy ponad 10 mld zł wsparcia z RFRD.
Tylko w 2021 r. przyznano środki na realizację 2 189 zadań, w tym:

  • 622 powiatowych,
  • 1 567 gminnych.

To budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. km dróg o wartości ponad 2,7 mld zł:

  • 2,1 tys. km powiatowych,
  • 1,8 tys. km gminnych.

Wsparcie RFRD nie ogranicza się wyłącznie do dróg lokalnych. W 2021 r. dofinansowano realizację 45 inwestycji wojewódzkich i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna wartość wspieranych zadań przekroczyła 4,5 mld zł.

 

 

 

 

 

 

Żródło: gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: