Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Nowe inwestycje na terenach rodzinnych ogródków działkowych


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Mamy dobrą informację dla mławskich działkowców. W najbliższym czasie zostaną zrealizowane cztery projekty, które poprawią komfort korzystania z ogródków.

Planowane zadania:

  • Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „550-lecia Mławy” w Mławie: przedłużenie głównej alei przejazdowej. Wybudowane zostanie 250 m2 drogi z kostki brukowej.
  • Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Lasem” w Mławie: modernizacja istniejącej sieci elektrycznej zasilającej altany. Zadanie obejmować będzie wymianę 350 m przewodów aluminiowych na miedziane, zamontowanie 24 skrzynek rozdzielczych i 48 liczników, wykonanie pomiarów elektrycznych i uziemienia.
  • Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „RELAX” w Mławie: rozbudowa i modernizacja oświetlenia oraz sieci elektrycznej na terenie ogródków działkowych – montaż oświetlenia głównej alejki, montaż 8 lamp oświetleniowych od ul. Kopernika do ul. Działkowców oraz 18 skrzynek elektrycznych i 108 liczników.
  • Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Rodzinny Ogród Działkowy „Za Torem” w Mławie: budowa i modernizacja zasilania energetycznego (wymiana przewodu energetycznego, ułożenie kabla zasilającego), montaż 10 skrzynek z wyposażeniem podliczników i zabezpieczeń oraz uziemienia.

kwitnący ogród

Każde z zadań zostało objęte dofinansowaniem w wysokości 10 tys. zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2022” oraz 10 tys. zł z budżetu Miasta Mława.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: