NOWE LINIE PRODUKCYJNE W LG MŁAWA OD LIPCA

NOWE LINIE PRODUKCYJNE W LG MŁAWA OD LIPCA

Jak udało nam się oficjalnie dowiedzieć  spółka działająca pod firmą LG Electronics Mława Sp. z o.o. planuje uruchomienie nowej telewizyjnej linii produkcyjnej. Uruchomienie zostało zaplanowane na miesiąc sierpień. Portfolio produktów nowej linii produkcyjnej to przede wszystkim odbiorniki telewizyjne LED UHD  maksymalnie do 75 cali.  W związku z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej wzrośnie zatrudnienie wstępnie do około 40 osób. Jak podkreśla Pan Krystian Karcz, kierownik działu administracji LG Electronics Mława –  Spółka będzie stopniowo zwiększała zatrudnienie w związku z uruchamianiem nowych zmian, począwszy od lipca br. co wiąże się również ze wzrostem zatrudnienia o około 220 osób.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: