Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DOSTANIESZ MANDAT ZA BRUDNE AUTO

Dwa nowe mandaty, jeden za brudny pojazd, a drugi za niebezpiecznego psa, będzie wystawiać policja. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ujawniło projekt zmian. Policja będzie mogła wystawić mandat właścicielowi niebezpiecznego psa. Drugi mandat będzie można otrzymać za brudne auto.

Posiadacze psów ras niebezpiecznych

W 2018 do Kodeksu wykroczeń wprowadzono art. 77 k.w. o niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (§ 1) oraz typ kwalifikowany, który polega na dopuszczeniu się czynu z § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka (§ 2 – rasy niebezpieczne). Teraz w projekcie za drugi z tych paragrafów można będzie otrzymać mandat o najwyższej wysokości – 500 zł.

Drugi mandat,  dostosowuje treść rozporządzenia ws. wysokości mandatów do nowelizacji art. 117 Kodeksu wykroczeń. Uprzednio dotyczył grzywny lub nagany za brak czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Teraz do § 1 dodano § 2: „Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym”.

Mandat za brudny samochód, taksówkę lub busa  zostanie ujęty w taryfikatorze, będącym podstawą do wymierzania mandatu dla służb mundurowych.

Źródło: Rzeczpospolita, opracowanie redkacja

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: