Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NOWE MIEJSCE WYPOCZYNKU W MŁAWIE


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Miasto Mława buduje przy ul. Kopernika nowe miejsce odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Z unikalnej wieloosobowej huśtawki już korzysta wiele osób – zarówno dzieci, jak i dorośli. Wkrótce pojawią się tam kolejne elementy infrastruktury oraz nasadzenia zieleni.

Ideą jest stworzenie w tym miejscu służącego wypoczynkowi, rekreacji i zabawie, ale także cieszącego oko „żółtego zakątka” – w związku z czym wszystkie zaplanowane elementy infrastruktury będą miały słoneczny kolor. Wieloosobowa huśtawka dla dzieci i dorosłych już stoi. Pod nią została wysypana bezpieczna nawierzchnia z drobnego, miękkiego piasku. W najbliższym czasie w pobliżu huśtawki pojawią się trzy ławki i stojak na rowery. Teren wokół zostanie obsadzony roślinnością.

Już teraz miasto zachęca do odwiedzania „żółtego zakątka” przy ul. Kopernika (od strony rzeki Seracz, między kościołem a skrzyżowaniem z ul. Żwirki).

 

źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: