Nowe obostrzenia na 1 listopada

Nowe obostrzenia na 1 listopada

1 listopada to święto w którym prawie każdy odwiedza groby swoich bliskich. Tylko nieliczni pozostają wtedy w domu. Przemieszczamy się z jednego końca Polski na drugi. Jak zapowiedział minister zdrowia w jednej z audycji radiowych planuje wprowadzić na ten dzień specjalne obostrzenia. Jakie one będą dokładnie dowiemy się za ok 2-3 tygodni.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: