NOWE OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIE

NOWE OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIE

Dzieci pomiędzy 6. a 24. tygodniem życia urodzone po 31 grudnia 2020 r. mają być objęte szczepieniem przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirusy. W tym tygodniu trafi do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia z 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. poz. 753 ze zm.)

Według danych NFZ w 2019 r. hospitalizowano 23 tys. dzieci do 5 roku życia z powodu nieżytu jelitowego wywołanego przez rotawirusy. Koszt udzielonych im świadczeń to ponad 63,7 mln zł. Dodatkowo rocznie ok. 52 tys. dzieci korzysta z pomocy doraźnej z powodu zakażeń rotawirusowych, a ok. 207 tys. jest leczonych z tego powodu w podstawowej opiece zdrowotnej. Szacuje się, że rotawirusy są przyczyną ok. 11 tys. zakażeń wewnątrzszpitalnych u małych dzieci.

Autorzy projektu przekonują, że szczepienia zapewniają spadek liczby hospitalizacji nawet o 94 proc. i zmniejszenie częstości występowania biegunek rotawirusowych w całej populacji, również u osób nieszczepionych, o 74 proc. Szacują, że wprowadzenie szczepień, którymi zostanie objęte co najmniej 86 proc. populacji, tylko w grupie dzieci do 6. roku życia da oszczędności rzędu ponad 60 mln zł rocznie.

Koszt rozszerzenia kalendarza w przyszłym roku wyliczono na przeszło 131 mln zł.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

Foto: Angelo Esslinger z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: