NOWE OGRANICZENIA W APTEKACH

NOWE OGRANICZENIA W APTEKACH

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem wykupem szczepionek na grypę Ministerstwo Zdrowia wprowadziło 18 września nowe ograniczenie. Szczepionki na grypę będą podlegać reglamentacji.

Obowiązująca od 18 września w wyniku decyzji Ministerstwa Zdrowia reglamentacja szczepionek na grypę w aptekach obejmuje kilkanaście wariantów produktów Fluarix Tetra, Influvac Tetra oraz VaxigripTetra. Jak podaje portal mgr.farm, część z nich (Vaxigrip Tetra i Influvac Tetra) należy do leków refundowanych, mimo to będziemy mogli kupić je jedynie w ograniczonych ilościach. Jakie limity zakłada zarządzona przez ministerstwo reglamentacja? Osobom w wieku powyżej 9 lat przysługuje 1 ampułko-strzykawka na 180 dni. W przypadku dzieci do 9 roku życia reglamentacja jest łagodniejsza i przysługują im 2 ampułko-strzykawki ze szczepionką na grypę na okres 180 dni. Portal mgr.farm wskazuje jednak na to, że apteki mogą mieć trudności z weryfikacją liczby wydawanych szczepionek ze względu na fakt, że na receptach pojawiają się ilości przekraczające wprowadzone limity.

Źródło: biznesinfo.pl

Foto: moakets z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: