NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE MELODIĄ PRZYSZŁOŚCI

NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE MELODIĄ PRZYSZŁOŚCI

Szefowa ZUS wzięła udział w panelu pt. Nowe technologie na podstawie doświadczeń tarczy antykryzysowej. Gośćmi byli minister cyfryzacji Marek Zagórski, wiceminister rozwoju Robert Nowicki, wiceprezes zarządu ZUS Włodzimierz Owczarczyk, doradca zarządu ZUS Krzysztof Dyki.

Profesor zwróciła uwagę, że automatyzacja i elektronizacja to przyszłość administracji. “Obywatel powinien przez jedną platformę załatwić jak największą liczbę spraw” – uważa. Zaznaczyła, że Dodatek solidarnościowy to kolejny projekt, który ZUS obsługuje w pełni on-line. “Bez papierowych wniosków. To się sprawdziło w 100 proc.” – dodała.

Zdaniem prezes ZUS należy wykorzystać doświadczenie epidemii w kontakcie z płatnikami. “Wypracowaliśmy pewne mechanizmy, które się sprawdziły” – podkreśliła.

Wiceprezes zarządu ZUS Włodzimierz Owczarczyk podkreślił, że koronawirus sprawił, że nastąpiła zmiana myślenia zarówno po stronie urzędników jak i klientów. “Dodatek solidarnościowy to była mała rewolucja. Składano wnioski bez pieczątek, bez papieru” – mówił.

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski zwrócił uwagę, że administracja powinna być „obywatelocentryczna”. “Obywatel chce mieć jedno miejsce, gdzie wszystko załatwi. Dlatego potrzebna jest profesjonalizacja instytucji” – mówił. Zaznaczył, że ZUS jest obecnie liderem elektronizacji.

 

Źródło i foto: zus.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: