Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NOWE TABLICE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW

Zmiany znajdziecie na tablicach informacyjnych umieszczonych w 99 miejscach gromadzenia odpadów komunalnych urządzonych dla budynków wielolokalowych w Mławie.

Burmistrz Miasta Mława, w ramach zawartych porozumień przekazał bezpłatnie do użytkowania tablice wszystkim podmiotom zarządzającym zasobami wielolokalowymi, które uprzednio zgłosiły taką potrzebę. Tablice mają informować i edukować mieszkańców. Potrzeba edukacji nadal istnieje, bo stan segregacji odpadów w mieście niestety w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia. Najgorzej jest w budynkach wielolokalowych – tam „winowajca” pozostaje anonimowy, w związku z czym trudniej o odpowiedzialne podejście do problemu. Trzeba pamiętać o tym, że brak segregacji (nieprawidłowa segregacja) może skutkować nałożeniem podwyższonej opłaty za odpady, a stawki podwyższonych opłat za odpady są aż trzykrotnie wyższe od stawek podstawowych!

Od ponad roku, bo od 1 lipca 2020 r., każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie miasta, bez względu na jej rodzaj i przeznaczenie, ma obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Źródło / UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: