Nowe wytyczne WHO odnośnie noszenia maseczek

Nowe wytyczne WHO odnośnie noszenia maseczek

WHO przygotowało nowe zalecenia w sprawie maseczek. Po dokładnej analizie oraz wnikliwych badaniach według ekspertów zakrywanie nosa i ust nie jest wskazane dla wszystkich grup wiekowych.

Kto zatem  powinien a kto nie musi nosić maseczki?

WHO podaje,  że dzieci w wieku 12 lat i starsze powinny zakrywać nos i usta zwłaszcza w przypadku niemożności zachowania bezpiecznego dystansu społecznego od innych osób (1 m).

W najnowszym oświadczeniu WHO i UNICEF podaje zaś, że dzieci w wieku 5 lat i młodsze nie powinny zakrywać nosa i ust. Noszenie maseczek może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i ogólny interes najmłodszych dzieci.

Onet podaje, że to starsze dzieci, a nie młodsze odgrywają bardziej istotną rolę w przenoszeniu koronawirusa. Jednak zarówno WHO, jak i UNICEF zaznaczyły potrzebę zgromadzenia szczegółowych danych, aby ocenić udział najmłodszych w transmisji patogenu.

źródło:biznesinfo.pl/opracowanie redkacyjne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: