Nowe zasady bezpieczeństwa

Nowe zasady bezpieczeństwa

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa

Proces ten będzie podzielony na 4 etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli.

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

➡️ przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
➡️ wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
➡️ realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

opr.red.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: