Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

 Nowe zasady “godzin dla seniorów”

Godziny dla seniorów wprowadzone zostały na początku kwietnia po to, aby najstarsze osoby nie musiały stać w długich kolejkach do sklepów. Chodziło o zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem przez osoby najbardziej narażone. W rozporządzeniu z 31 marca nie wskazano jednak dni tygodnia, w których obowiązywało ograniczenie. Podobny zapis nie znalazł się również w rozporządzeniu z 10 kwietnia. Oznaczało to, że sklepy wprowadzały godziny obsługi osób powyżej 65. roku życia także w weekendy.

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów zawarto ogłoszone przez rząd w ubiegłym tygodniu poluzowanie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Chodzi m.in. o otwarcie parków, lasów i parków, zwiększenie liczby osób, które jednocześnie mogą przebywać w sklepie, czy zwiększenie limitu wiernych w kościołach. W dokumencie tym znalazł się jeszcze zapis odnoszący się do zakupów dla seniorów. Teraz zasady zakupów dla seniorów zostały doprecyzowane.

Ustalone godziny zakupów dla seniorów w sklepach będą obowiązywać tylko od poniedziałku do piątku. Oznacza to, że w weekendy osoby starsze nie będą mogły liczyć na otwarcie sklepów tylko dla nich w godz. 10-12.

Przepis ten nie dotyczy sytuacji, gdy np. osoba starsza musi kupić lek w aptece, jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: