NOWE ZASADY I OPŁATY W KOŚCIOŁACH DIECEZJI PŁOCKIEJ

NOWE ZASADY I OPŁATY W KOŚCIOŁACH DIECEZJI PŁOCKIEJ

Władze kościelne diecezji płockiej zdecydowały, że na ślubach można grać tylko utwory kościelne. Grać i śpiewać będą mogły tylko osoby, które ukończą prowadzony przez księży płatny kurs.
– w ramach kursu będą prowadzone zajęcia wyjaśniające sens liturgii w ogólności, przebieg i znaczenie liturgii sakramentu małżeństwa, zasady poprawnego doboru repertuaru na Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu małżeństwa. Uczestnicy zapoznają się z prawodawstwem liturgicznym Kościoła powszechnego, Konferencji Episkopatu Polski oraz zaleceniami Biskupa Płockiego i Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej –  wyjaśnia diecezja płocka.

Antyradio.pl podaje że, kurs nie jest darmowy, a udział w nim ma kosztować 150 złotych od osoby. Daje uprawnienia na 3 lata, a potem znów trzeba przejść płatne szkolenie. Od przyszłego roku osoby i zespoły muzyczne biorące udział w ceremonii ślubu będą zobowiązane do posiadania zaświadczenia o ukończeniu takiego kursu.

 

Obraz kisistvan77 z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: