Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Można się podłączać! Nowa sieć kanalizacji sanitarnej oddana do użytkowania!

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków “WOD-KAN”informuje,iż istnieje już możliwość podłączenia posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Aglomeracji A6 obejmującym ulice:

  • Graniczną,
  • A. Mickiewicza,
  • Kapliczną,
  • Rynkową,
  • Przyrynek,
  • Kościelną,
  • Bracką.

Więcej informacji Szczegółowych udziela: Dział Techniczny, tel. 23 654 60 73

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: