NOWY ANGLOJĘZYCZNY SERWIS POLICYJNY

NOWY ANGLOJĘZYCZNY SERWIS POLICYJNY

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP ma przyjemność oddać do użytku nowy anglojęzyczny serwis policyjny utworzony we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej KGP. Ideą przyświecającą niniejszemu projektowi było zaoferowanie osobom nie posługującym się językiem polskim, przebywającym lub planującym wizytę w naszym kraju, wszechstronnych i praktycznych informacji związanych z polską Policją oraz merytorycznego wsparcia informacyjnego w okolicznościach dyktowanych przez codzienne życie.

Intencją Policji jest, aby Serwis stał się formą swoistej medialnej komunikacji z partnerami zagranicznymi, którzy dzięki regularnym aktualizacjom zamieszczonych treści uzyskają dostęp do panoramy najważniejszych aktywności zagranicznych polskiej Policji oraz innych informacji związanych z tą formacją.

Pomimo ograniczeń w przemieszczeniu się wywołanych zagrożeniem epidemicznym spowodowanym wirusem SARS-COV-2 Polska pozostaje krajem otwartych granic, chętnie odwiedzanym przez obcokrajowców. Praktyka codziennej służby dobitnie pokazuje, że osoby odwiedzające nasz kraj tak w celach turystycznych, jak i służbowych lub osobistych potrzebują ochrony i wsparcia. Jak każdy z nas są świadkami przestępstw, niestety także ich ofiarami. Są użytkownikami ruchu drogowego, mogą być legitymowane, bywają również sprawcami wykroczeń i czynów zabronionych. Nie sposób wymienić okoliczności, w jakich w jednej chwili ktoś może potrzebować pomocy Policji.

Polska Policja realizując maksymę „Służyć i Chronić” odnosi ją do każdej osoby bez względu na język, kolor skóry i poglądy w trosce o bezpieczeństwo i poszanowanie porządku prawnego, tak aby każdy mógł się czuć w naszym kraju jak we własnym domu. Stąd „About Polish Police” ma ambicję być przede wszystkim platformą wsparcia dla osób z zagranicy. To jednak także serwis o samej Policji, mówiący o niej i w jaki sposób działa na arenie międzynarodowej.

„About Polish Police” podzielony został na sekcje tematyczne:

  • About us- informacje ogólne o polskiej Policji
  • Heads of the Polish Police – biogramy Kierownictwa Policji
  • International Cooperation – informacje ogólne o współpracy międzynarodowej Policji
  • For Foreigners – informacje dla obcokrajowców znajdujących się na terenie Polski
  • News – przegląd informacyjny dokumentujący wydarzenia z udziałem partnerów zagranicznych

Serwis dostępny jest na stronie internetowej Policji (www.policja.pl) lub bezpośrednio pod linkiem: https://info.policja.pl/ine/.

Źródło: KPP Mława

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: