Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Nowy „Informator Miejski” już dostępny dla mieszkańców Mławy

Najnowszy numer „Informatora Miejskiego” – biuletynu Urzędu Miasta Mława – poświęcony  w całości jest gospodarce odpadami. Wydanie dostarczają mieszkańcom pracownicy firmy Novago odbierający odpady zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych ulic. Gazetkę można także otrzymać w ratuszu.

W lipcowym biuletynie przeczytają Państwo o obowiązującej od 1 lipca br. nowej metodzie obliczania opłaty za odbiór odpadów oraz nowych wzorach składanych w urzędzie miasta deklaracji. Wyjaśniamy, dlaczego odbiór odpadów kosztuje obecnie więcej oraz dlaczego Mława i Polska muszą w tym roku osiągnąć aż pięćdziesięcioprocentowy poziom recyklingu. Podsumowujemy przeprowadzone wśród mieszkańców badanie ankietowe, odpowiadamy na najczęściej zadawane przez mławian pytania, a także publikujemy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Zachęcamy również do przejścia na popularny ostatnimi laty model „zero waste” („zero odpadów) i wyjaśniamy, dlaczego opłaca się mieć własny kompostownik. Zapraszają do lektury!

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: