Nowy „Informator Miejski” już dostępny dla mieszkańców Mławy

Nowy „Informator Miejski” już dostępny dla mieszkańców Mławy

Najnowszy numer „Informatora Miejskiego” – biuletynu Urzędu Miasta Mława – poświęcony  w całości jest gospodarce odpadami. Wydanie dostarczają mieszkańcom pracownicy firmy Novago odbierający odpady zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych ulic. Gazetkę można także otrzymać w ratuszu.

W lipcowym biuletynie przeczytają Państwo o obowiązującej od 1 lipca br. nowej metodzie obliczania opłaty za odbiór odpadów oraz nowych wzorach składanych w urzędzie miasta deklaracji. Wyjaśniamy, dlaczego odbiór odpadów kosztuje obecnie więcej oraz dlaczego Mława i Polska muszą w tym roku osiągnąć aż pięćdziesięcioprocentowy poziom recyklingu. Podsumowujemy przeprowadzone wśród mieszkańców badanie ankietowe, odpowiadamy na najczęściej zadawane przez mławian pytania, a także publikujemy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Zachęcamy również do przejścia na popularny ostatnimi laty model „zero waste” („zero odpadów) i wyjaśniamy, dlaczego opłaca się mieć własny kompostownik. Zapraszają do lektury!

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: