NOWY KOMENDANT STRAŻY POŻARNEJ W MŁAWIE

NOWY KOMENDANT STRAŻY POŻARNEJ W MŁAWIE

10 czerwca pełniący dotychczas obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Mławie st. bryg. Zbigniew Kąpiński został przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Mławie. Nowy komendant, 1 czerwca 2008 został zastępcą komendanta. Od marca 2020r. po przejściu na emeryturę poprzedniego komendanta st.bryg. Jarosława Kucińskiego przez dwa miesiące pełnił funkcję komendanta mławskiej straży pożarnej.
Źródło/zdjęcia: mł. bryg. Kar Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: