NOWY KONKURS PLASTYCZNY MDK W MŁAWIE

NOWY KONKURS PLASTYCZNY MDK W MŁAWIE

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat do udziału w konkursie na NAJCIEKAWSZĄ MASKĘ KARNAWAŁOWĄ!

Od 4 do 22 stycznia 2021 r. czekamy na wasze prace, które można składać bezpośrednio w recepcji Miejskiego Domu Kultury lub też wysyłać do nas pocztą na adres:

Miejski Dom Kultury w Mławie
ul. Stary Rynek 13
06-500 Mława
z dopiskiem

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ MASKĘ KARNAWAŁOWĄ

Do pracy nie zapomnijcie dołączyć karty zgłoszeniowej! Regulamin i karta w załączniku poniżej 🙂
Źródło i foto: MDK Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: