Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NOWY MOST NA RZECE MŁAWCE

Budowa obiektu mostowego będzie polegała na rozebraniu mostu istniejącego i wzniesieniu nowego mostu jednoprzęsłowego z żelbetowymi przyczółkami i lekkim ustrojem niosącym ze stalowych dźwigarów zespolonych z żelbetową płytą pomostu. Niweleta jezdni na moście ulegnie korektom ułatwiającym wykonanie prawidłowego odwodnienia. Dodatkowo zostanie wykonana korekta niwelety drogi w celu dopasowania do nowej niwelety na moście.

Na obiekcie zostanie wykonana jezdnia o szerokości 7,00 m, pobocze po stronie północnej o szer. 1,00 m oraz chodnik dla pieszych od strony południowej o szerokości 2,20 m. Na krawędzi chodnika, nad wodą znajdzie się balustrada. Na opasce bezpieczeństwa zostanie wykonana bariera ochronna.  Odwodnienie obiektu będzie realizowane za pomocą wpustów mostowych odprowadzających wody opadowe do kolektorów, skąd woda będzie odprowadzona do rzeki.

Drobne ilości wody przesączające się przez warstwy nawierzchni będą odprowadzane przez sączki z PCV, osadzone w płycie pomostu w osi odwodnienia i podłączone do kolektorów zbiorczych.

Zakres prac obejmuje również rozbudowę drogi powiatowej nr 2337 W Szreńsk – Radzanów na odcinku od km 3+061,00 do km 4+060,62. Od początku projektowanego odcinka przyjęto przekrój o szerokość jezdni 6,50 m. Zaś od km 3+762,00 do km 4+037,00 jezdnia ma szerokość 7,00 m. Na odcinku łuku poziomego od km 3+307,98 do km 3+374,92 jezdnia ma również szerokość 7,00 m., a od km 4+037,00 do km 4+060,62 jezdnia ma szerokość 6,5m.   Zaprojektowano chodnik o szerokości 2,00 m  oraz pobocze o szerokości 1,00 m. W km 3+450,00 po stronie prawej zlokalizowano zatokę autobusową, natomiast w km 3+942,00 po lewej stronie przystanek autobusowy. Zaprojektowano skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy na posesje. Odwodnienie drogi zaprojektowano na terenie zabudowanym  miejscowości Bielawy w postaci sieci kanalizacji deszczowej, na terenie miejscowości Pączkowo poprzez przykanaliki do rowu drogowego, natomiast poza terenem zabudowy w postaci rowów odwadniających. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa istniejących rowów przydrożnych biegnących wzdłuż drogi na długości ok. 700 m. Związane jest to z przebudową drogi powiatowej.

Zmodernizowana droga dzięki wykonaniu nowych poboczy, chodników i uzupełnieniu odwodnienia poprawi zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. Zmniejszy się również hałas oraz emisja gazów i pyłów do powietrza. Trwała i bezpieczna droga, przejezdna przez cały rok dla wszelkich pojazdów, zapewni rolnikom lepszy dostęp do środków produkcji i umożliwi sprawny wywóz wytworzonych produktów.

Na to zadanie powiat zabezpieczył środki w wysokości 2 mln zł. Dodatkowo Gmina Szreńsk zapewniła na realizację inwestycji dla powiatu mławskiego wsparcie w wysokości 800 tyś zł. Koszt inwestycji to 5,6 mln zł w związku z tym wystąpiliśmy z wnioskiem pod nazwą  „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów” do Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Dróg Publicznych o dofinansowanie inwestycji w kwocie 2,8 mln zł.

 

 

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: