Nowy odcinek alei św. Wojciecha zostanie oddany z opóźnieniem

Nowy odcinek alei św. Wojciecha zostanie oddany z opóźnieniem

Termin zakończenia budowy odcinka alei św. Wojciecha zaplanowany na koniec czerwca przesunie się na połowę sierpnia. Rzecznik Urzędu Miasta Magdalena Grzywacz wyjaśnia, że termin został przesunięty na wniosek wykonawcy.

Powstający odcinek połączy ulicę Sienkiewicza z ulicą Płocką, na której w ramach inwestycji jest budowane rondo. Pierwszy, istniejący już fragment alei, prowadzi od Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicami Graniczną i Kościuszki,  odciąża on z ruchu kołowego centrum Mławy  i znacznie skraca uczestnikom ruchu drogę między odległymi rejonami miasta.
W przyszłości poprawi komfort podróżujących pociągami i autobusami, którzy będą mogli przesiadać się z jednego środka transportu do drugiego (zmiany te najbardziej odczujemy po wybudowaniu dworca zintegrowanego). Komfortowo i bezpiecznie będą mogli się nią poruszać cykliści i piesi.

 

foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: