Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Nowy poseł RP pochodzi z Szulmierza gminy Regimin


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Rafał Romanowski zostanie posłem na Sejm RP.  43-latek od listopada ubiegłego roku jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obejmując mandat poselski będzie musiał zrezygnować ze stanowiska w ministerstwie, a także zrzec się mandatu radnego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Rafał Romanowski pochodzi z sąsiadującego powiatu ciechanowskiego z miejscowości Szulmierz (gmina Regimin).

Zajmie miejsce Łukasza Szumowskiego, który zrzekł się mandatu.

Zgodnie z przepisami, po wygaszeniu mandatu posła, jego miejsce zastępuje kolejny kandydat z danej listy, który uzyskał największą liczbę głosów. To sprawia, że mandat poselski z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu płocko-ciechanowskim obejmie  Rafał Romanowski.

 

foto/Facebook

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: