Nowy regulamin Facebooka! Zwiększona cenzura

Nowy regulamin Facebooka! Zwiększona cenzura

Od października na Facebooku zacznie obowiązywać nowy regulamin. Zgodnie z nim serwis społecznościowy będzie mógł usunąć każdy materiał, który uzna za problematyczny.

Zgodnie z nowymi zasadami Facebook będzie mógł np. usunąć dowolny post lub ograniczyć dostęp do niego, jeśli uzna, że zawarte w nim treści narażają serwis na skutki prawne lub regulacyjne.

„Dana treść nie musi łamać prawa czy być nieodpowiednia (np. mowa nienawiści), wystarczy, że Facebook stwierdzi, że naraża FIRMĘ na problemy prawne i »puf«, post czy usługa magicznie znikają” – zauważa publicysta.

Punkt regulaminu, o którym informuje Antyweb, brzmi następująco: „Możemy również usuwać i ograniczać dostęp do treści, usług oraz informacji, jeżeli uznamy, że takie działanie jest uzasadnione i potrzebne w celu uniknięcia lub ograniczenia niekorzystnych prawnie i regulacyjne działań skierowanych przeciw Facebookowi”.

Źródło/ANTYWEB.PL, TVP Info/

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: