Nowy skokochron dla Komendy Powiatowej PSP w Mławie

Nowy skokochron dla Komendy Powiatowej PSP w Mławie

W dniu 8 października br. przeprowadzone zostały procedury odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa mazowieckiego, w tym dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Mławie. Zadanie to zostało zrealizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie.
Realizacja niniejszego przedsięwzięcia została zainicjonowana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:  konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,  możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,  minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami ww. sprzętu,  kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej,  wsparcie jednostki nadrzędnej w zakresie realizacji kluczowego zadania.
Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP oraz środki finansowe zgromadzone na funduszu wsparcia PSP przekazane od jednostek samorządu terytorialnego w tym m.in. z powiatu mławskiego i miasta Mława w łącznej wysokości 10 tys. zł. Skokochron pneumatyczny, który trafił do mławskiej jednostki przeznaczony jest do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych kondygnacji, podczas płonących budynków, w sytuacji gdy dotarcie pojazdu ratowniczego na miejsce akcji jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Pozyskany skokochron pneumatyczny charakteryzuje się szybkiego przygotowania do działań ratowniczych i łatwą obsługą. Rozkłada się samoczynnie po otwarciu butli ze sprężonym powietrzem, która jest na wyposażeniu. Powierzchnia zeskoku pozwala na skok z wysokości 16 metrów. Dzięki zastosowanym odpowiednim materiałom można stosować go przy temperaturach w przedziale od -30º do +50º C, powłoka zewnętrzna wykonana została z niepalnego materiału, odpornego na rozdarcie oraz działanie szkodliwych warunków atmosferycznych takich jak deszcz czy śnieg. Ze względów na niską wagę, rozłożenie jak i przenoszenie skokochronu może być wykonywane przez 2 osoby. Otrzymany skokochron został już przyjęty na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mławie, w której będzie służył przez kolejne 15 lat.
Źródło/KPP w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: