Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Nowy sprzęt dla mławskiego szpitala

Burmistrz Sławomir Kowalewski w ramach organizowanej pomocy miasta dla szpitala przekazał cztery dezynfekatory oraz analizator hematologiczny. To nie jedyna pomoc, którą mławski szpital otrzymał od UM. Pod koniec marca br. szpital jako pierwszy otrzymał 2 000 czarnych maseczek (przyjechały do miasta w ramach projektu #MASECZKIDLAPOLSKI), potem burmistrz przekazał medykom 3 000 maseczek medycznych i 50 kombinezonów – z puli środków, jakie miasto otrzymało od China Everbright International Ltd.

We wtorek 5 maja 2020 r. Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski przekazał na ręce Waldemara Rybaka, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, wysokiej klasy sprzęt medyczny. – Pan dyrektor zwrócił się z prośbą o pomoc w realizacji swojego pomysłu – zapewnienia mieszkańcom Mławy i powiatu mławskiego osobnego miejsca izolacji po to, aby szpital mógł normalnie funkcjonować, przyjmować ludzi, ratować ich zdrowie i życie. Idea zakupu specjalistycznego sprzętu, który byłby wsparciem dla realizacji tego zamierzenia, od razu spodobała się nam – mnie i przewodniczącemu Rady Miasta Lechowi Prejsowi, a także radnym, zapytanym o to, czy wyrażą zgodę na przekazanie pieniędzy na ten cel – wyjaśnia burmistrz Sławomir Kowalewski.

Wartość przekazanych szpitalowi przez Miasto Mława sprzętu i środków ochrony osobistej wyniosła do tej pory ponad 160 000 zł. – To jest dla nas bardzo duża pomoc, ponieważ brakuje nam nowoczesnych urządzeń i każdy taki gest, a to jest wymowny gest – zresztą nie pierwszy – jest bardzo ważny. Mam nadzieję, że szybko uporamy się z pandemią, a sprzęt będzie jeszcze długo służył mieszkańcom Mławy i całego powiatu – powiedział Waldemar Rybak, dyrektor SPZOZ Mława.

 

Analizator hematologiczny, wyposażony w ekran dotykowy, komputer sterujący, drukarkę zewnętrzną i czytnik kodów paskowych, to najważniejsze i najbardziej wyczekiwane przez specjalistów z mławskiego szpitala urządzenie. – W dobie epidemii sprzęt ten zapewnia diagnostykę laboratoryjną wszystkim pacjentom, którzy wymagają izolacji. Jest to dobre, ponieważ próbki nie wędrują do ogólnego laboratorium, tylko są poddawane analizie w specjalnym miejscu, w którym możemy przed wirusem się ochronić, jesteśmy do tego przygotowani – wyjaśnia Andrzej Kasiak, lekarz nadzorujący odcinek COVID-19 w mławskim szpitalu.

 

– Specjalistyczny analizator hematologiczny jest wykorzystywany do diagnozowania pacjentów w przypadku COVID, ale nie tylko. Dodatkowo ma wiele możliwości, które wykorzystamy w przyszłości. Służy m.in. do diagnozowania anemii, białaczek i różnych schorzeń hematologicznych. Gdy minie epidemia, ten sprzęt będzie mógł funkcjonować pełną mocą, wykorzystamy jego potencjał dla naszych pacjentów – zapewnia Monika Wesołowska, kierownik laboratorium centralnego w szpitalu.

 

We wtorek 5 maja burmistrz Sławomir Kowalewski poza analizatorem przekazał dyrekcji szpitala także cztery urządzenia do dekontaminacji powietrza NV200 (dezynfekatory). – To jeden z najnowocześniejszych i najlepszych sprzętów do odkażania, a zakażania wewnątrzszpitalne to jest wielki problem. Gdy epidemia ustąpi, my wciąż będziemy mieć sale, które będą wymagały dekontaminacji, więc ten sprzęt będzie nam wciąż służył – podkreśla Tomasz Lejko, zastępca dyrektora ds. medycznych w mławskim szpitalu.

 

Na czas pandemii oddziałem strategicznym dla diagnozowania i leczenia pacjentów podejrzanych o COVID-19 jest część, w której do niedawna znajdowało się hospicjum. Oddzielony od pozostałych oddziałów budynek będzie pełnił tę funkcję do odwołania.

Źródło/ UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: