Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NOWY SPRZĘT DO DIAGNOZY PŁUC JUŻ W ŻUROMIŃSKIM SZPITALU

Nowoczesny tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc firmy Karl Storz trafił do żuromińskiego szpitala. Dzięki nowemu urządzeniu możliwe jest zastosowanie specjalnych trybów obrazowych, pozwalających lepiej zobrazować zmiany patologiczne.

Zakupiony sprzęt jest jednym z najnowszych jakie aktualnie możemy kupić na rynku. Wpłynie to z pewnością na rozwój szpitala, poprzez poszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów. Powyższe urządzenie pozwoli realizować nowe parametry nakreślone przez współczesną medycynę.

Urządzenie warte 466 790,00 tys. zostało zakupione z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: