Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NOWY SPRZĘT DO DIAGNOZY PŁUC JUŻ W ŻUROMIŃSKIM SZPITALU


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Nowoczesny tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc firmy Karl Storz trafił do żuromińskiego szpitala. Dzięki nowemu urządzeniu możliwe jest zastosowanie specjalnych trybów obrazowych, pozwalających lepiej zobrazować zmiany patologiczne.

Zakupiony sprzęt jest jednym z najnowszych jakie aktualnie możemy kupić na rynku. Wpłynie to z pewnością na rozwój szpitala, poprzez poszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów. Powyższe urządzenie pozwoli realizować nowe parametry nakreślone przez współczesną medycynę.

Urządzenie warte 466 790,00 tys. zostało zakupione z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: