Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NOWY SPRZĘT W MŁAWSKIM SZPITALU

Do mławskiego szpitala dotarł nowoczesny Aparat USG . Realizacja zadania prowadzona jest w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”,  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość aparatu to 256.281 zł

Sprzęt z przeznaczeniem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego / Pracowni Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Mławie będzie wykorzystywany do diagnozowania pacjentów w sytuacjach zagrażających życiu, bardzo istotny w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19.

W dotychczasowych opracowaniach dotyczących diagnozowania COVID-19 zaobserwowano, że w przebiegu choroby radiologiczny obraz zmian w płucach często wyprzedzają objawy kliniczne.

Wielu ekspertów zaleca wczesne wykonanie tomografii komputerowej klatki piersiowej u pacjentów z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2, jednakże ciężki stan pacjentów często niestety uniemożliwia jego transport do pracowni TK.

USG płuc stanowi alternatywne narzędzie do diagnozowania zapaleń płuc i ARDS w stosunku do standardowego zdjęcia RTG klatki piersiowej lub badań TK. Dodatkowymi zaletami USG są jego dostępność przy łóżku pacjenta, co jest istotnym atutem w sytuacji zagrożeniem dużą zakaźnością SARS-CoV-2,  a także możliwość powtarzalności badania i brak narażenia na promieniowanie rentgenowskie.

 

 

źródło/SPZOZ w Mławie

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: