NOWY WYGLĄD STRONY FACEBOOKA OBOWIĄZKOWY OD WRZEŚNIA DLA WSZYSTKICH

NOWY WYGLĄD STRONY FACEBOOKA OBOWIĄZKOWY OD WRZEŚNIA DLA WSZYSTKICH

Mimo negatywnych recenzji, szybkiego powrotu do starej wersji – zdecydowano za użytkowników. Od września klasyczny Facebook będzie niedostępny.
Zdaniem Facebooka nowa szata jest we wszystkim lepsza niż poprzednia. Firma nic innego powiedzieć nie mogła. Odbiór tych zmian to kwestia wysoce subiektywna. Pochwalić trzeba wersję mobilną, wygląda lepiej, jest bardziej intuicyjna. Nowy Facebook jest mało czytelny. Wszystko jest za duże (ręczne zmniejszenie strony w Chrome niewiele pomaga). Dziwnie ułożone ikony i skróty, dużo niewykorzystanej przestrzeni. Od marca, czyli odkąd Facebook zaczął stopniowo wdrażać zmiany, mamy opcję przywrócenia klasycznego wyglądu Facebooka. Znajdziemy ją rozwijając pasek ustawień w prawym górnym rogu. Ale to komfort tylko do czasu, bo Facebook zapowiedział kolejny etap wdrożeń. Zbiera ostatnie informacje zwrotne od użytkowników, zanim we wrześniu tego roku wyłączy kompletnie klasyczny wygląd strony.
Źródło: innpoland.pl
Foto: Gerd Altmann z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: