OBCHODY BOŻEGO CIAŁA BEZ PROCESJI?

OBCHODY BOŻEGO CIAŁA BEZ PROCESJI?

Boże Ciało to święto obchodzone tłumnie przez wiernych. Czy w tym roku będzie tak samo?  Sytuacja związana z epidemią koronawirusa  powoduje, że tegoroczne obchody będą przynajmniej częściowo ograniczone. Biskupi i diecezje w tej sprawie są podzieleni. Większość z nich apeluje, aby ograniczyć tegoroczne świętowanie i nie organizować pochodów na ulicach.
Ks. proboszcz Roman Tomaszewski z parafii pod wezwaniem św. Jana Kantego w Mławie informuje – biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną,w tym roku zaplanowaliśmy zorganizować modlitwy przy trzech ołtarzach ulicznych,  a ołtarz główny będzie w świątyni. Pamiętając przy tym o obowiązku zachowania odstępu od innych osób, a także zakrywania ust i nosa.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski w programie WP powiedział o zaleceniach, jakie dotyczą obchodów Bożego Ciała 2020. Minister zaapelował do kościołów, aby robiły częstsze procesje i w mniejszych grupach. Sami wierni, którzy wezmą udział w procesjach, powinni zachować dystans między sobą, natomiast jeśli nie będzie możliwe zachowanie 2-metrowej odległości, muszą mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos. “Wiele zależy od przekazu w danym kościele. Wiele z nich rygory stosowało, gdzie indziej było gorzej. Apeluję do księży proboszczów o maksymalne, zdroworozsądkowe podejście, żeby wszystko to było bezpieczne dla wiernych” – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: